Devinus methode

De Devinus methode is ontwikkeld door Sylvia Smit en Benigna Consten.

Zij hebben samen een boek geschreven: “Hou ermee op (en bevrijd je denkgeest)”.

Het boek gaat langs alle letters van het woord Devinus. Alle zeven letters staan steeds voor één thema.

D = Divine: loslaten van de pijn van het innerlijk kind om van hieruit verbinding te kunnen maken met je goddelijke bron, je Divine one within.

E = Eenheid: loslaten van de slachtoffer- en daderrollen om van hieruit de Eenheid te ervaren.

V = Verbinding: loslaten van de oordelen, zelfveroordeling en  verwachtingen om je van hieruit te Verbinden met al wat is.

I = Intuïtie: loslaten van angsten en weerstand om van hieruit je Intuïtie te laten spreken vanuit je hart.

N = Nu: loslaten van verleden en afhankelijkheid om je van hieruit te verbinden met de waarheid van het NU.

U = Universele liefde: loslaten van de communicatie vanuit ‘goed en kwaad’ om je van hieruit te verbinden met de Universele liefde.

S = Saamhorigheid: loslaten van de afgescheidenheid om van hieruit Saamhorigheid en samenwerking te ervaren.

—–>  DEZE METHODE LEERT JE HOE JE JOUW DENKGEEST KUNT CORRIGEREN ZODAT JE NIET STEEDS IN DEZELFDE PATRONEN EN ANGSTEN TERUG VALT  <—–

Een coachingstraject volgens de Devinusmethode bestaat uit:

  • een intakegesprek van een half uur
  • zeven sessies van ca. 1,5 uur
  • het boek ‘Hou ermee op’ t.w.v. € 19,95
  • een telefonisch nagesprek na ca. 6 weken

De bedoeling is dat je voor elke sessie het bijbehorende hoofdstuk van het boek leest en de vragen maakt. Zo ben je zelf al bezig te onderzoeken waar evt. patronen en overtuigingen liggen.

Daarna kom je in de praktijk en doorlopen we samen het hoofdstuk waarbij ik je begeleid door de stukken waar je vast zit.

De sessies bestaan uit:

Bewustwording:

  • over bepaalde dynamieken van oorzaak en gevolg
  • over wie wij werkelijk zijn en over wie wij denken te zijn door aangenomen overtuigingen over onszelf en de ander
  • over onze gehechtheid aan ons verleden, aan anderen en aan materie
  • over hoe het denken vanuit een tekort of gemis aangeeft hoe de verbinding met onszelf verstoord is
  • over hoe projecties werken en hoe we dat voortaan kunnen voorkomen

Opdrachten doen en vragen beantwoorden:

Door de vragen in het boek te beantwoorden kijk je heel bewust naar jezelf. Het vraagt van je om eerlijk te zijn, want alleen als je eerlijk durft te zijn over jezelf kan de energie weer gaan stromen.

Je staat stil bij het hoe en waarom van je handelen, bij de perceptie van jezelf, anderen en de wereld om je heen, bij je emoties en bij alle maskers die je draagt. En dit alles zonder oordeel, maar geheel vanuit liefde voor en compassie met jezelf.

Positieve affirmaties:

Met affirmaties programmeren we onszelf opnieuw met bekrachtigende, positieve zinnen.

We hebben onszelf jarenlang geprogrammeerd met negatief en kritisch commentaar, dus het zal niet in één dag ‘overgeschreven’ zijn. Maar een nieuw programma in ons systeem laden die ons terug in onze kracht zet, is een zeer goed hulpmiddel om de oude programmering los te laten.

Meditaties en visualisaties:

In het boek staan meditaties die we samen gaan doen. Tijdens de meditaties dalen we af naar onze diepere lagen van o.a. angst, pijn, schaamte en schuld en luisteren we naar de boodschappen die deze emoties ons willen vertellen. Veelal komen deze emoties door een ervaring van gebrek of tekort, opgedaan in onze kindertijd. We luisteren naar het innerlijke kind en leren hoe we de behoeften van ons innerlijke kind nu geheel zelf kunnen vervullen i.p.v. dat te verwachten van anderen. We voelen de liefde die van nature in ons zit en geven ons innerlijke kind die liefde die het zo graag wil. Zo worden we onafhankelijk van de liefde en bevestiging van de ander en voelen we ons heel en compleet van binnen.

Deze meditaties werken enorm helend. Je voelt je licht en compleet wanneer je ze hebt gedaan.

Verbinding maken met jouw ware zelf:

We gaan verbinding maken met ons Hogere zelf, onze goddelijke vonk, intuïtie of hoe jij het noemen wilt. De naam maakt niet uit. Maar we hebben allemaal toegang tot onze eigen persoonlijke coach die ons leven overziet en derhalve het allerbeste weet wat wijsheid is. Wijsheid vanuit Liefde voor jou en anderen. Ons denken (of ratio, of ego) staat nogal eens in de weg bij het verbinden met deze hogere wijsheid. Het ego WIL vanuit de angst om pijn te ervaren en zal dus altijd pijn willen vermijden. De paradox is dat pijn juist het gevolg is van handelen vanuit het ego, alleen die pijn wordt toegeschreven aan de omstandigheden of door toedoen van anderen. Wat niet wordt gezien is dat het ego of de ratio handelt vanuit een gebrek aan zelfliefde en derhalve een gevoel van afgescheidenheid veroorzaakt.

Wanneer we eenmaal de verbinding hebben hersteld met onze eigen Wijsheid (een diep innerlijk weten) hebben we voor altijd toegang tot een database waarin staat wat het beste is voor ons. Ook krijgen we toegang tot de oneindige stroom aan Liefde voor onszelf en anderen (Universele liefde) en dat vervult ons vele malen meer dan de aardse liefde die wij van anderen krijgen. Deze bron droogt nooit op.

 

Aan het einde van het coachingstraject begrijp je waarom je gedaan hebt zoals je altijd gedaan hebt en weet je de verbinding met jezelf terug te herstellen, zodat je niet meer doet zoals je altijd deed.

Je kunt bewust kiezen voor dat wat goed is voor jou op dat moment en dat zal je veel voldoening en geluk opleveren. Je kunt de liefde in jezelf voelen omdat die liefde uit een eeuwig stromende bron komt (jouw ware zelf), ongeacht de omstandigheden.

Je hebt anderen niet meer NODIG, maar geniet wel van hun aanwezigheid. Daar gaat een heel andere energie van uit dan vanuit behoeftigheid.

Je zal met liefde kunnen zeggen:
IK ben degene op wie ik zólang heb gewacht!